มหัศจรรย์พนมรุ้ง

หัวข้อนำทาง

ชมปราสาทหินที่สวยที่สุดในประเทศไทยและชมปรากฏการณ์แสงแดดส่องผ่าน 15 ประตูที่พนมรุ้งหินปราสาท อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 (เมษายน) ของทุกปี ชาวบ้านจะเดินขึ้นไปชมความอัศจรรย์ที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติ และอาคารของบรรพบุรุษจนกลายเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัด