มอหินขาว

หัวข้อนำทาง

มอหินขาวสโตนเฮนจ์ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเทือกเขาภูแลนคา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเสาหินและเสาหินส่วนใหญ่เป็นหินทรายสีขาว นอกจากนี้ยังมีหินทราย หินดินดาน หินทรายสีม่วง จากการนับสิ่งประหลาดอัศจรรย์ที่คนเห็นแล้ว หินก้อนใหญ่ 5 ก้อนจะมีแสงสีขาวส่องสว่างทุกคืนวันพระ (คืนที่ 15 และ 8) ในผู้สูงอายุในสมัยนั้น จึงเรียกสถานที่นี้ว่า หมอหินขาว