สามพันโบก

หัวข้อนำทาง

สามพันโบก จ.อุบลราชธานี หรือ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ตั้งอยู่ในบ้านสองขอน อำเภอโพธิ์ไทร เราสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ของหินที่ถูกกัดเซาะเป็นแอ่งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างแตกต่างกันมากกว่า 3,000 แบบ เพื่อนๆ ยังสามารถเช่าเรือเพื่อท่องแม่น้ำโขงได้อีกด้วย โดยเรือเราจะพาเที่ยวสามพันโบก หาดห้อง หินหัวพะเนียง ปากบง และผาหินศิลาเล็ก แนะนำให้เพื่อนไปตอนเช้าหรือตอนดึกเมื่อไม่มีแดด จะเดินทางสบาย