แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

หัวข้อนำทาง

เรียนรู้โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์กว่า 5,000 ปี จาก “โบราณสถานบ้านเชียง” อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มรดกโลกอีกแห่ง มีการขุดพบสิ่งประดิษฐ์มากมาย โดยเฉพาะเครื่องเขย่าดิน ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เป็นตัวแทนของชุมชนเก่าแก่ที่อุดมไปด้วยการพัฒนาทางวัฒนธรรมมาเป็นเวลาหลายพันปี